Dane Konsumenta:

Tutaj podaj swoje dane. Wymagane jest podanie jedynie adresu email (na ten adres zostanie przesłane pismo). Pozostałe dane możesz wpisać ręcznie po wydrukowaniu pisma albo w wiadomości mailowej do Sprzedawcy.

Imię i Nazwisko:
Adres Konsumenta:
Adres e-mail*:
Numer telefonu:
Numer rachunku bankowego:
Numer Twojego rachunku bankowego na który ma zostać przesłana kwota za towar.
Dane Sprzedawcy:

Tutaj podaj dane Sprzedawcy. Pamiętaj, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży możesz przesłać Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną (mailem).

Nazwa Sprzedawcy:
Adres Sprzedawcy:
Adres e-mail:
Adres sklepu internetowego:
Numer telefonu kontaktowego:
Dane umowy sprzedaży:

W tym miejscu podaj dane dotyczące umowy sprzedaży. Podanie dokładnych informacji pozwoli Sprzedawcy szybciej zidentyfikować Twoje zamówienie i tym samym szybciej otrzymasz pieniądze.

Nazwa produktu:
Numer zamówienia:
Numer zamówienia jaki został nadany w sklepie.
Data złożenia zamówienia:
Data kiedy zostało złożone zamówienie w sklepie.
Data odbioru przesyłki:
Data kiedy została odebrana przesyłka produktu.
Suma uiszczonych płatności:
Suma: cena + koszty dostarczenia produktu.
Uwagi dodatkowe:
Pole jest przeznaczone na dodatkowe uwagi.