Dane Klienta:

Tutaj podaj swoje dane. Wymagane jest podanie jedynie adresu email (na ten adres zostanie przesłane pismo). Pozostałe dane możesz wpisać ręcznie po wydrukowaniu pisma albo w wiadomości mailowej do Sprzedawcy.

Typ:
Imię i Nazwisko:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Adres e-mail*:
Dane Sprzedawcy:

Tutaj podaj dane Sprzedawcy. Pamiętaj, że pismo reklamacyjne możesz przesłać Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną (mailem).

Nazwa firmy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Adres e-mail:
Adres sklepu internetowego:
Dane dotyczące umowy sprzedaży:

W tym miejscu podaj dane dotyczące umowy sprzedaży. Podanie dokładnych informacji pozwoli Sprzedawcy szybciej zidentyfikować Twoje zamówienie i tym samym szybciej obsłużyć reklamacje.

Numer zamówienia:
Numer zamówienia jaki został nadany w sklepie.
Data zawarcia umowy sprzedaży:
Data kiedy zostało złożone zamówienie w sklepie.
Dowód zakupu:
Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakukaltywnie) lub inny dowód zakupu.
Oznaczenie reklamowanego towaru:

Tutaj podaj dotyczące reklamowanego towaru.

Opis towaru(np. nazwa, model - symbol):
Tutaj poaj opis towaru jaki zakupiłeś w sklepie.
Cena towaru:
Suma: cena + koszty dostarczenia produktu.
Określenie wady:

Tutaj podaj dane dotyczące wady.

Opis wady:
Napisz tutaj co stało się z produktem, któr chcesz reklamować.
Data stwierdzenia wady:
Podaj tutaj proszę datę kiedy stwierdzono, że produkt posiada wadę.
Żądanie klienta:

Tutaj podaj swoje żądanie związane z reklamacją.

Dodatkowe uwagi: